هدف کلی

در طرح جامع توسعه اکوسیستم کارافرینی استان فارس، هدف ارزيابي شاخص های کارآفرینی ایران، استان فارس و تحليل فضاي كسب و كار بومی استان  و مقایسه آن با اکوسیستم های مشابه در كشورهاي عضو دیده بان جهانی است. تبيين و تحلیل شاخص های کارآفرینی، امكان تصميم سازي، تصميم‌گيري و سياست‌گذاري صحيح و برنامه‌ريز‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت را برای توسعه اکوسیستم کارآفرینی فراهم مي‌سازد. لذا در طرح جامع برنامه عملیاتی توسعه اکوسیستم برای نقش آفرینی موثر هر یک از نهاد های موثر تبیین و در بازه­های سه ماهانه به منظور بهبود و بررسی پیشرفت پایش میشود.بدیهی است ایجاد اقتصاد کارآفرینی مبتنی بر نوآوری و عبور از اقتصاد مبتنی بر منابع و صرفا کارایی محور به عنوان خروجی عملیاتی ما را به برنامه ششم و اهداف کلی اقتصاد دانش بنیان نزدیک می نماید

 

چارچوب مفهومی GEM

چارچوب مفهومی GEM ویژگی های چند بعدی کارآفرینی را به تصویر می کشد. این چارچوب، رفتار مسئولانه فعال، نوآورانه و خطر پذیر افراد در تعامل همیشگی با محیط را نیز مشخص می نماید. همچنین، برنامه GEM با توجه به وابستگی متقابل بین کارآفرینی و توسعه اقتصادی مفهوم سازی شده است تا اهداف زیر را پوشش دهد.

 • کشف عواملی که مشوق و یا مانع فعالیت های کارآفرینی، به خصوص در زمینه ارزش های اجتماعی، ویژگی های شخصی و اکوسیستم کارآفرینی می باشد.
 • ارائه یک مبنای برای ارزیابی میزان تاثیر فعالیت های کارآفرینی بر رشد اقتصادی کشورها
 • کشف راهکارهای سیاستی به منظور توسعه ظرفیت های کارآفرینی کشورها زمینه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی از طریق دو نوع چارچوب به نمایش در می آیند:
 •  چارچوب /شرایط ملی که بر توسعه جامعه در طول سه مرحله از توسعه اقتصادی (منبع محوری، عملکرد محوری و نوآوری محوری)دلالت دارد،
 • چارچوب /شرایط کارآفرینانه که به عنوان عامل موثر مستقیم بر فعالیت های کارآفرینانه، مفهوم سازی شده است. چارچوب/ شرایط کارآفرینانه شکل زیر شامل موارد زیر می باشد:
 • حمایت مالی کارآفرینی
 •  تحصیالت کارآفرینی
 • سیاست های دولت
 •  برنامه های کارآفرینی دولت
 • انتقال تحقیق و توسعه
 • باز بودن بازار داخلی
 • زیرساخت فیزیکی کارآفرینی
 • زیرساخت قانونی و تجاری کارآفرینی
 • هنجارهای اجتماعی فرهنگی

 

براساس مطالعه شاخص ها و اجزا اکوسیستم، نیازمندی های رشد یک کارآفرین در اکوسیستم به شرح زیر تبیین می گردد:

نیازمندی رشد کارافرین
مدل 6+6 بر اساس این مدل، مسیر رشد یک کارآفرین 6 عامل اصلی وجود دارد: شناسایی، آموزش صحیح، ارتباط موثر و پایدار با نهاد های کارآفرینی و افراد موثر در رشد کارآفرین، جذب سرمایه گذاری،تسهیل¬گری توسط نهاد های مرتبط و در نهایت اعتبار بخشی به جایگاه وی است. برای رسیدن به این عوامل، شش عامل بیرونی وجود دارد که به دولت، نهاد های مردم نهاد، شرکت های دولتی به منظور حمایت های کلیدی، نهاد های سرمایه گذار، دستگاه زیرساختی و بخش های مرتبط با آموزش می باشد که در اختیار کارآفرین نمی باشد اما به عنوان نیازمندی های توسعه و از مبانی طرح موجود مطرح می گردد.

 

 

در راستای مدل ارائه شده وضعیت کنونی اکوسیستم فارس؛ نهاد های مرتبط و نقشه اکوسیستم از این مسیر در دسترس است

   برنامه عملیاتی

بر اساس اجزا تعریف شده ، کمیته ها ی پیشنهادی زیر بر مبنای نقش نهاد ها در اجزای توسعه اکوسیستم و پیاده سازی برنامه عملیاتی به شرح زیر ارائه میگردد:

کمیته سرمایه گذاری و صندوق های خطر پذیر در اکوسیستم کارآفرینی

 تامین سرمایه یکی از مهمترین بخش های راه اندازی کسب و کار و شکل­گیری فرایند نوارزش آفرینی در یک اکوسیستم است و نهاد­های تامین کننده سرمایه شامل بورس، بانک ها،صندوق های سرمایه گذاری و گروه های سرمایه گذار غیر متشکل نقش آفرینان اصلی این حوزه هستند. فعالیت های کارآفرینانه معمولا با ریسک بالایی همراهند و سرمایه گذاری در آنها نیازمند توان مدیریتی بالا در حوزه ریسک و شناخت دقیق بازار است .با توجه به تغییرات رخ داده در شرایط کشور به خصوص امکان حضور شرکت های نوپا در بازار های فرابورس و همچنین اقبال به سرمایه گذاری خطر پذیر در این کارگروه  به بررسی وضعیت کشور در این حوزه و روند ها و سیاست های پیش رو و بررسی فرصت های به وجود آمده برای موسسات مالی و اعتباری،صندوق ها و بازار سرمایه پرداخته میشود.

در این کمیته سیاست گذاری در حیطه تشکیل صندوق ها و انجمن های سرمایه گذاری و فرشتگان سرمایه گذار تعریف میشود. همچنین تدوین پروتکل ها و فرایند های سرمایه گذاری در شرکت های نوپا دارای شرایط و ویژگی هایی خاصی همچون شیوه ارزش گذاری گذاری، تبادل و ارزیابی می باشد که این کمیته  متشکل از کلیه نهاد هایی که و کلیه نهاد هایی که در حوزه مالی فعال هستند همچون بانک ها ، معاونت های سرمایه گذاری نهاد هایی همچون شهرداری، استانداری و صندوق نوآوری و شکوفایی میتوانند تاثیرات مهمی را ایجاد نمایند.

کمیته فرهنگ و رسانه در توسعه اکوسیستم کارآفرینی

در تمام کشورهای دارای اکوسیستم پویا ، فرهنگ سازی صحیح و موثر در حوزه کارآفرینی، ایجاد اشتیاق، موج مثبت خبری و رسانه ای و همچنین آموزش مبتنی بر رسانه نقش مهمی را دارند و این کمیته هدف ارتقا رسانه ای متشکل از نهاد های مرتبط را همچون رسانه های مکتوب ، دیداری و شنیداری و دستگاه های متولی در این امر را دنبال میکند.

توسعه زیر ساخت های فرهنگی در جامعه نیازمند کار دقیق و با برنامه در حوزه رسانه های مختلف از جمله رسانه های مکتوب،شنیداری و دیداری است. لازمه فعالیت در این حوزه شناخت دقیق روند های موجود در کشور و فرصت های کار رسانه ای شامل  تولیدبرنامه،تولید محتوا ،تولید خبر و تولید محتوای آموزشی و ترویجی است.

در این کارگروه  باحضوراصحاب رسانه به بررسی وضعیت شاخص های یاد شده در حوزه رسانه پرداخته می شود  و برنامه های آتی وروش های توسعه جایگاه ونقش رسانه در اکوسیستم کارآفرینی بررسی خواهد شد .براسا دستاوردهای دومین نشست کارآفرینی شیراز این کار گروه باحضور گروه های مختلف رسان ها یا هداف مشترکی را درحوزه ایجاد شناخت صحیح از فرهنگ کسب و کار های غزال را دنبال میکند.

کمیته نقش دانشگاهها،صنایع و کارآفرینان در اکوسیستم کارآفرینی

آموزش صحیح و کاربردی و نقش دستگاه های مرتبط برای کاهش فاصله پژوهش تا تجاری سازی نقشی کلیدی در رشد نرخ کارافرینی نوظهور دارند. لذا نهاد هایی همچون دانشگاه ها، اتاق بازرگانی ، سازمان توسعه تجارت با هم اندیشی می توانند فواصل موجود را با سیاستگذاری صحیح کوتاه و با بهبود و تعریف فرایند های موثر در توسعه نقش خود را ایفا نمایند.

تربیت نیروی انسانی متعهد و ماهر یکی از مهمترین شاخص های توسعه اکوسیستم خلق ارزش است .دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به عنوان تربیت کنندگان نیروهای متخصص دررشته های مختلف نقش بسزایی در ایجاداین نیروی انسانی دارند. بررسی وضعیت فعلی در زمینه آموزش های مهارت آفرین و آموزشهای مرتبط با کارآفرینی در دانشگاه ها و همچنین بررسی برنامه های آتی در این حوزه برنامه این کارگروه  است.

کمیته  توسعه نوآوری و فناوری در اکوسیستم کارآفرینی

سازمان های تحقیق و توسعه ،پژوهشکده ها و سازمان های متولی نوآوری در ایجاد نوآوری های بازار محور که میتوانند به سمت تجاری شدن پیش بروند و تیم های نوآور را به سمت ایجاد محصول و خدمت نوین هدایت کنند نقش بسیار موثری دارند همچنین این بخش میتواند موجب ایجاد کارآفرینی سازمانی شود که در دوره های رکود نقش مهمی در حیات سازمان ها دارد. در کارگروه نوآوری و فناوری باحضورمتخصصین به بررسی جایگاه ونقش این سازمان ها پرداخته می شود  و روندهایی که منتهی به ایجاد شور و انگیزه برای ایجاد ارزش های تازه می شود را بررسی می شود.

در این کمیته وضعیت دسترسی کسب و کارها به بازار های داخلی و بین المللی، میزان سطح بلوغ نوآوری و روش های رشد آن و وضعیت استارتاپ ها و کسب و کارهای کوچک و متوسط در اکوسیستم کارآفرینی بررسی و چگونگی تسهیل رشد و تبادل نوآوری و فن آوری ارزیابی می گردد.

کمیته بررسی توسعه زیرساخت ها در اکوسیستم کارآفرینی

با بررسی الگو های نزدیک به اکوسیستم بومی ایران ، این نیاز احساس شده است که برخی نهاد های زیر ساختی همچون شتابدهنده ها، مراکز نوآوری ، دفاتر تبادل فن آوری و مالکیت فکری و .. نیاز به ایجاد یا بهبود فرایند ها دارند لذا این کمیته متشکل از دستگاه های مرتبط با زیر ساخت های اکوسیستم همچون پارک علم و . فن آوری ، بنیاد تخبگان فارس و مراکز رشد در ایجادو یا بهبود فرایند ها در این کمیته تصمیم­گیری می کنند.

امکانات پایه و فضاهای فعالیت مانند پارک های علمی و فناوری ،فضاهای مشترک کاری،شتابدهنده ها ،زیرساخت های انرژی ،مخابرات ،حمل و نقل ،مالیات،گمرک و مقررات و تسهیلات در قالب زیر ساخت ها میتوانند به شکل گیری جامعه ها و کلونی های نوآور و ارزش آفرین کمک شایانی کنند

در راستای برنامه عملیاتی بسته های پیشنهادی بنیاد نخبگان فارس از این مسیر در دسترس استدانلودطرح جامع توسعه اکوسیستم فارس