برگزاری رویداد کارآفرینی در حوزه میراث فرهنگی
برگزاری رویداد کارآفرینی

برگزاری رویداد کارآفرینی در حوزه میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری با هدف ترویج فضای کسب و کار در این حوزه-شیراز:white_check_mark: در این رویداد بیش از ۸۰ نفر شرکت کردند و تعداد ۵۰ نفر به مرحله نهایی راه یافتند.


 

این رویدادها با توجه به علاقه عمومی به حوزه راه اندازی کسب و کار های نوپا و خصوصی در سال های اخیر و لزوم انتقال آگاهی، دانش و مهارت به دانشجویان و فارغ التحصیلان برای تکمیل چرخه تبدیل علم به ثروت برنامه ریزی شده است و محور های اصلی برنامه بر اساس ظرفیت بالقوه استان فارس و استان های هم جوار تعیین شد.

 

از اهداف مهم مد نظر رویداد کارآفرینی با محوریت دارای اولویت استان فارس می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

  • ایجاد بستر مناسب برای افزایش توجه مسئولین و جامعه دانشگاهی به حوزه کسب و کارهای دانش بنیان در زمینه گردشگری دارای اولویت استان فارس
  • ترویج روحیه کارآفرینی به عنوان جایگزین روحیه کارمندی در میان دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در حوزه های مد نظر رویداد
  • برنامه ریزی عملیاتی برای تبدیل خلاقیت شرکت کنندگان در رویداد به نوآوری و در نهایت ایجاد ارزش مشتری پسند.
  • رونق بخشی به حوزه های مد نظر طرح کلان شتابدهی کارآفرینی در استان فارس با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی و جلب حمایت های بخش های دولتی مرتبط
  • افزایش جلب سرمایه بخش خصوصی در راستای پویایی اقتصادی در حوزه اقتصاد دانش بنیان در استان فارس
  • شتابدهی به حوزه گردشگری استان فارس

 

نقاط قوت رویداد کارآفرینی بومی نسبت به سایر رویداد ها به شرح زیر می باشد:

 

1)   آموزش های در نظر گرفته شده پیش از رویداد ( در خصوص تعریف صحیح مسئله، نحوه تبدیل خلاقیت به نوآوری به صورت نظام مند، مهارت کار گروهی)

 

2)   تیم سازی قبل از شروع رویداد بر اساس تست های شخصیت و تعیین افراد هر تیم توسط افراد خبره

 

3)   تمامی ابزارهای تحلیل کسب و کار استفاده شده در رویداد پرش، ابزار بومی و متناسب با محیط کسب و کار ایران طراحی شده است (  بوم همدلی، بوم ارزش پیشنهادی)

 

4)   اتصال رویداد به یک نشست با حضور سرمایه گذاران

 

5)   هدایت گروه های فناور برگزیده به مراکز شتابدهی برای تکمیل فرآیند راه اندازی کسب و کار