بازدیدهای تخصصی هدفمند
بازدیدهای تخصصی هدفمند رشته صنعت تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی  

این طرح با ارائه پیشنهاد بازدیدهای تخصصی بر اساس یک رشته صنعت و برگزاری نشست های تبادل فناوری در آن حوزه از طرف فن بازار منطقه ای استان فارس به کارشناس تجاری سازی بنیاد ملی نخبگان فارس پیشنهاد و پس از برگزاری تعداد زیادی جلسات تخصصی و کارشناسی بین کارگزار فن بازار منطقه ای استان فارس و کارشناس تجاری سازی بنیاد ملی نخبگان آموزش هایی جهت بهره وری بیشتر طرح تکمیل شد و بر این اساس آیین نامه ای در این خصوص تنظیم گردید.

کارگروهی متشکل از شرکت شهرک های صنعتی، بنیاد نخبگان، فن بازار، پارک علم و فناوری و دانشگاه شیراز تشکیل شده و با هماهنگی های انجام شده با پارک علم و فناوری فارس، شرکت شهرک های صنعتی، فن بازار فارس، بنیاد ملی نخبگان و دانشگاه شیراز اولویت های رشته صنعت مشخص و طرح در آبان 1395 شروع گردید. آیین نامه این طرح به صورت زیر می باشد:

فاصله به وجود آمده میان دانشگاه و صنعت موجب شده افراد متخصص و نوآور درک دقیقی نسبت به نیاز های صنعت و شرکت های SME نداشته باشند و می­توان این موضوع را به عنوان یکی از عوامل محدود کننده چرخه رشد و گسترش نوآوری و جریان تولید ثروت از دانش دانست؛ همچنین در صورتی که ابداء یا اختراعی پدید آید که مشکل یا نیازی را از صنعت برطرف نماید، به دلیل نبود بستر مناسب برای ایجاد ارتباط و تبادل فناوری بین صاحبان نوآوری و متقاضیان آن، تاکنون جریان مستمر برای این داد و ستد ارزشمند در استان و کشور صورت نگرفته است.

در این راستا بنیاد نخبگان استان فارس با جلب همکاری فن بازار، پارک علم و فناوری، مراکز رشد، مراکز آموزش عالی و شرکت شهرک های صنعتی استان (و در صورت لزوم استان های همجوار) برنامه ای را تحت عنوان «بازدید های صنعتی هدفمند» طراحی نموده است که بر اساس آن زمینه ای فراهم شده است تا افراد و شرکت های صاحب دانش بتوانند به صورت تخصصی گردهم آیند و پس از کسب مهارت های لازم برای استخراج نیاز های صنایع و شرکت ها، با کمک مربیان توانمند نسبت به طراحی و ارائه راهکار عملیاتی برای حل مشکلات ذکر شده بپردازند و در ادامه با در اختیار گذاشتن امکانات لازم، نسبت به ساخت نمونه اولیه ایده و نوآورانه خود بپردازند؛ همچنین با اتصال برنامه به رویداد مکمل با عنوان سرمایه گذاری بر روی نوآوری Innovest امکانی فراهم خواهد شد تا صاحبان نوآوری در بستری مطمعن با متقاضیان نوآوری و اختراع وارد مذاکره و تبادل دارایی های فکری شوند.

 

شیوه نامه اجرایی: 

ساختار:

شورای هماهنگی: نمایندگان(بنیاد نخبگان، پارک علم و فناوری، شهرک صنعتی، فن بازار، دانشگاه ها، تسهیل کنندگان بخش خصوصی)

کمیته علمی و اجرایی:

توسط شورای هماهنگی انتخاب خواهد شد.

 

زمان برگزاری:

 

ماه اول

ماه دوم

هفته 1

هفته 2

هفته 3

هفته 4

هفته 1

هفته 2

هفته 3

هفته 4

بررسی واحد های صنعتی برای بازدید توسط کمیته علمی بازدید

شروع بازدید (3 شرکت) به همراه دوره های آموزشی مشاهده و معرفی فرصت ها و آشنایی با مرز تکنولوژی

ادامه بازدید (3 شرکت) به همراه انتقال مهارت های تعریف و حل مساله

کارگاه ساخت نمونه اولیه به همراه انتقال مهارت های مرتبط با تفکر طراحی

حمایت در تکمیل نمونه اولیه

حمایت در تکمیل نمونه اولیه

حمایت در تکمیل نمونه اولیه

آموزش مهارت نحوه ارائه، مدل های تجاری سازی و ساخت پرزنتیشن

رویداد سرمایه گذاری نوآوری

Innovest

 

 

شرایط انتخاب موضوع بازدید صنعتی هدفمند:

توجه به مزیت های رقابتی استان و منطقه

توجه به افراد متخصص و شرکت های دانش بنیان موجود در زمینه انتخاب شده

توجه به سطح توسعه یافتگی آن صنعت و تکنولوژی موجود کشور در آن زمینه

 

شریط انتخاب مراکز صنعتی برای بازدید:

الف: واحد های صنعتی در حال توسعه

دارای واحد R&D فعال

خطر پذیر برای حل یک مشکل یا نیاز

مدیر عامل همراه و حامی

ب: واحد های صنعتی دچار بحران:

بحران موجود وابسته به فناوری و نوآوری

امکان پذیرش نوآوری و تغییر در فرایند را داشته باشد

مدیر عامل و مسئولین واحد صنعتی همراه و حامی باشد

نکته: هماهنگی های لازم برای بررسی واحد های صنعتی توسط کمیته علمی بازدید ها و به نمایندگی شهرک صنعتی یا فن بازار صورت خواهد پذیرفت و هم زمان با بازدید اولیه نسبت به استخراج نیاز ها و فرصت های موجود در آن صنعت پرداخته خواهد شد.

 

شرایط افراد شرکت کننده در بازدید های صنعتی:

شرکت کنندگان در بازدید های صنعتی می توانند از میان افراد زیر باشند که از طریق سامانه تعریف شده برای بازدید های صنعتی هدفمند ثبت نام نموده باشند:

نخبگان و استعداد های برتر استان

اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه ها

دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها

تیم ها و یا هسته های فناور فعال در زمینه تخصصی مورد نظر

نمایندگان شرکت های نوپا یا دانش بنیان

نمایندگان بخش تحقیق و توسعه شرکت های متوسط و بزرگ

نکته: ظرفیت هر بازدید  متناسب با شرایط مکان بازدید و امکانات حمل و نقل، قبل از اطلاع رسانی هر نوبت تعیین خواهد شد.